Privaatsustingimused


Kliendi isikuandmete vastutav töötleja Signe Algma.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse


  • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • Andmed mis on vajalikud nõustamisloos ja teenuste osutamiseks

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse


Isikuandmeid kasutatakse kliendile teenuste osutamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus


Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud teenuse osutamise lepingu täitmise eesmärgil. Kui klient täidab kodulehel oleva kontakti vormi ja annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, tehes linnukese vastavasse kasti, loetakse teenuse osutamise leping sõlmituks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs


Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine


Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe omaniku vahendusel, kirjutades selleks imetamisnoustamine@gmail.com

Nõusoleku tagasivõtmine


Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest veebilehe omanilku e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine


Veebilehe kontaktvormi kaudu kogutud isikuandmed säilitatakse kuni teenuse osutamise lõpuni.

Isikuandmete kustutamine


Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust veebilehe omanikuga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 30.kalendripäeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Kontakt:

Veebilehe omanik
  • Imetamisnoustamine@gmail.com